PHẦN III:SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
Bài 45: ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN BỆNH Ở VẬT NUÔI
I. Điều kiện phát sinh phát triển bệnh:
1. Các loại mầm bệnh:
- Vi khuẩn
- Vi rut
- Nấm
- Ký sinh trùng
* Điều kiện gây bệnh:
- Mầm bệnh phải có độc lực
- Số lượng đủ lớn
- Đường xâm nhập thích hợp
2. Yếu tố môi trường và điều kiện sống:
- Yếu tố tự nhiên:
+ Nhiệt độ, độ ẩm thích hợp cho sự phát triển của mầm bệnh
+ Thiếu ôxy hay có nhiều kim loại nặng, các khí độc, chất độc có trong môi trường.
- Chế độ dinh dưỡng:
+ Thiếu dinh dưỡng, thành phần không cân đối.
+ Thức ăn có chất độc hay bị hỏng
- Quản lý chăm sóc:
+ Bị các con vật có nọc độc cắn
+ Bị chấn thương do va chạm
3. Bản thân con vật:
- Khả năng miễn dịch tự nhiên:
+ Phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của con vật
+ Không mạnh và không có tính đặc hiệu
- Khả năng miễn dịch tiếp thu:
+ Có thể phòng chống một loại bệnh cụ thể
+ Được hình thành sau khi cơ thể tiếp xúc với mầm bệnh
II. Sự liên quan giữa các điều kiện phát sinh phát triển bệnh:
- Bệnh ở vật nuôi sẽ phát sinh phát triển thành dịch lớn nếu có đủ cả 3 yếu tố:
+ Có các mầm bệnh
+ Môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mầm bệnh.
+ Vật nuôi không được chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ, không được tiêm phòng dịch, khả năng miễn dịch yếu
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: