Không nên tạo nhiều kiểu kích thước và vẽ trong cùng 1 bản vẽ 1 tỷ lệ. Chỉ nên dùng 1 tỷ lệ vẽ 1:1, 1 kiểu ghi kính thước cho tất cả các tỷ lệ in.

Cách thực hiện:

1. Tại không gian Model, vẽ tất cả các chi tiết cùng 1 tỷ lệ, ví dụ Line dài 30m thì vẽ Line=30, Line dài 0.5m thì vẽ Line=0.5...

2. Khoan ghi kích thước lên hình.

3. Chuyển qua không gian Layout, tạo khung bản vẽ đúng bằng cỡ giấy muốn in, ví dụ A3=420,297mm.

4. Tạo khung nhìn: View > Viewports > 1 Viewport

5. Trong khung nhìn mới tạo, định tỷ lệ in cho bản vẽ, ví dụ 1/200 thì zoom 5xp, 1/1000 thì zoom 1xp...

6. Tạo thêm các khung nhìn để thể hiện các chi tiết khác, đặt tỷ lệ thích hợp (tương tự bước 5). Ví dụ ta tạo 2 khung nhìn, khung thứ nhất thể hiện đoạn Line 30m với tỷ lệ 1/100 (zoom1xp) và khung nhìn thứ 2 thể hiện đoạn Line0.5m với tỷ lệ 1/200 (zoom 5xp). 2 khung nhìn này vừa vặn trong bản vẽ.

Theo 2 bước 5 & 6, thì cùng tỷ lệ vẽ ban đầu là 1:1, nhưng bây giờ ta đã có thể thể hiện dược nhiều bản tỷ lệ khác nhau rồi!

7. Tạo kiểu kích thước như sau:
8. Ở không gian Layout, dùng kiểu kích thước này cho tất cả các khung nhìn, không cần tạo cacsnhieeuf kiểu kích thước khác nhau làm gì cho rối.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: