CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
VÀ VẬT CHẤT TRONG TẾ BÀOBài 27: THỰC HÀNH MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM

I. Cách tiến hành:
1.Thí nghiệm về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH đối với hoạt tính của amilaza:
- Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2 ml dung dịch tinh bột 1%.
- Đặt ống thứ nhất trong nồi cách thủy đang sôi, ống thứ 2 vào tủ ấm ở 400C, ống thứ 3 " nước đá, ống thứ 4 nhỏ vào 1ml dung dịch HCl 5%.
- Sau 5 phút, cho vào mỗi ống 1ml dung dịch amilaza, để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm 15’.
- Dùng dung dịch iốt 0,3% để xác định mức độ thủy phân tinh bột ở 4 ống.
- Quan sát màu sắc các ống nghiệm và giải thích.
2. Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim:
a. Chuẩn bị dung dịch saccaraza nấm men: Cân 1g men bia, nghiền với 10 ml nước cất, để 30’ rồi lọc bằng giấy lọc.
b. Thí nghiệm:

- Lấy 4 ống nghiệm, cho vào ống 1 và 2 mỗi ống 1ml dung dịch tinh bột 1%, cho vào ống 3 và 4 mỗi ống 1ml saccarôzơ 4%.
- Thêm vào ống 1 và 3 mỗi ống 1ml nước bọt pha loãng 2 – 3 lần.
- Thêm vào ống 2 và ống 4 mỗi ống 1ml dung dịch saccaraza nấm men.
- Đặt cả 4 ống nghiệm vào tủ ấm 400C, 15’
- Lấy ra cho thêm vào ống 1 và 2, mỗi ống 3 giọt thuốc thử Lugol, cho thêm ống 3 và 4 mỗi ống 1ml thuốc thử Phêlinh, đun trên đèn cồn, đến khi sôi.
- Quan sát màu sắc các ống nghiệm và giải thích.
II. Thu hoạch:
1.Thí nghiệm về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH đối với hoạt tính của amilaza
Giải thích:Enzim bị biến tính bởi nhiệt độ nên không có khả năng phân giải tinh bột. Vì vậy tinh bột tác dụng với iốt tạo màu xanh.Tinh bột đã bị enzim amilaza phân giải hết nên khi cho thuốc thử iốt vào không thấy màu xanh. Enzim bị biến tính bởi nhiệt độ nên tinh bột không bị phân giải thành đường đã tác dụng với iốt tạo màu xanh. Enzim bị biến tính bởi axít nên tinh bột không bị phân giải thành đường đã tác dụng với iốt tạo màu xanh.
2. Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim
*Giải thích thí nghiêm: Ống 1& 4 Enzim đã tác dụng phân hủy cơ chất nên khi cho thuốc thử thì không có màu. Ống 2&3 vì Enzim và cơ chất không phù hợp nên khi cho thuốc thử vào thì xuất hiện màu.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: