Lệnh Erase trong AutoCAD - Lệnh xóa đối tượng

Cách gọi lệnh:

Cách 1: Từ menu Modify/Erase
Cách 2: Từ thanh Toolbars Modify > Click chọn biểu tượng của lệnh Erase
Cách 3: Từ command nhập: Erase (hoặc E)


3 cách gọi lệnh này đều có công dụng như nhau, trong bài viết này tôi dùng cách thứ 3, tức từ dòng lệnh.


Command: E
Select objects: (Chọn đối tượng cần xóa).
Select objects: (Chọn tiếp đối tượng cần xóa hoặc nhấn phím Enter để kết thúc việc lựa chọn và thực hiện lệnh).

Ví dụ: trog hình bên dưới, tôi muốn xóa đối tượng hình tròn. Thực hiện như sau:

Command: E
Select objects: Chọn đối tượng cần xóa là hình tròn.
Select objects: Nhấn Enter để kết thúc việc lựa chọn và thực hiện lệnhChúc các bạn học tốt!
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: