CHƯƠNG 2: SUY LUẬN TOÁN HỌC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH(PHẦN 1)
MÔN TOÁN RỜI RẠC


1. Tổng quan
2. Suy luận toán học
2.1. Khái niệm
2.2. Cá quy tắc suy luận
3. Các phương pháp chứng minh
3.1. Chứng minh rỗng
3.2. Chứng minh tầm thường
3.3. Chứng minh trực tiếp
3.4. Chứng minh gián tiếp
3.5. Chứng minh phản chứng
3.6. Chứng minh quy nạp

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

vuihoc24h.vn
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: