CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

A- Giới thiệu chung.
I – VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN
II – CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
1. Cấu tạo nguyên tử
2. Cấu tạo tinh thể
a. Mạng tinh thể lục phương
b. Mạng tinh thể lập phương tâm diện
c. Mạng tinh thể lập phương tâm khối
3. Liên kết kim loại
B – Tính chất vật lí của kim loại
1. Tính chất chung:
2. Giải thích
a. Tính dẻo
b. Tính dẫn điện
c. Tính dẫn nhiệt
d. Ánh kim
C. Tính chất hoá học chung của kim loại
1. Tác dụng với phi kim
a. Tác dụng với clo
c. Tác dụng với lưu huỳnh
2. Tác dụng với dung dịch axit
a. Dung dịch HCl, H2SO4 loãng
b. Dung dịch HNO3, H2SO4đặc
3. Tác dụng với nước
4. Tác dụng với dung dịch muối:
D – Dãy điện hoá của kim loại
1. Cặp oxi hoá – khử của kim loại
2. So sánh tính chất của các cặp oxi hoá – khử
3. Dãy điện hoá của kim loại
4. Ý nghĩa dãy điện hoá của kim loại
5. Pin điện hoá
a. Cấu tạo.
b. Giải thích
c. Nhận xét
d. Cấu tạo của điện cực hiđro chuẩn
e. Thế điện cực chuẩn của kim loại
6. Ý nghĩa thế điện cực chuẩn của kim loại
7. Kết luận:
E- Hợp kim
I – KHÁI NIỆM:
II – TÍNH CHẤT
III – ỨNG DỤNG
F- Sự ăn mòn kim loại.
I – KHÁI NIỆM:
II – CÁC DẠNG ĂN MÒN
1. Ăn mòn hoá học:
2. Ăn mòn điện hoá
a. Khái niệm
b. Ăn mòn điện hoá học hợp kim sắt trong không khí ẩm
c. Điều kiện xảy ra sự ăm mòn điện hoá học
III – CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI
1. Phương pháp bảo vệ bề mặt
2. Phương pháp điện hoá
G- Điều chế kim loại.
I – NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
II – PHưƠNG PHÁP
1. Phương pháp nhiệt luyện
2. Phương pháp thuỷ luyện
3. Phương pháp điện phân

NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây


vuihoc24h.vn
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: